Stadig fleire nyttar meirope-løysing

Stadig fleire nyttar meirope-løysing

Aktuelt   

Frå februar har Fitjarbuen kunna nytta seg av bibliotekt kvar dag mellom 8-22.

Og stadig fleire får tilgang til den meirope løysinga, og stadig fleire nyttar seg av tilbodet.

Med lånekort og pinkode kan du komme deg inn i biblioteket når biblioteket er ubemanna. Du kan låne bøker, sitje å lese/studere eller spele eit spel om du vil.

Ta kontakt med biblioteket om du vil ha tilgang. Velkommen til å nytte tilbodet!