Jul og biblioteket

Jul og biblioteket

Aktuelt   

Biblioteket er ikkje bemanna i romjula, men det er høve til å nytte seg meirope bibliotek alle dagar.

Ta kontakt med biblioteket om du ynskjer å nytte denne ordninga.

Meirope bibliotek er ope måndag – søndag kl. 08.00-22.00.

Bemanna opningstid er:

måndag 11-14

tysdag 10-18

onsdag 11-14

torsdag 10-18

Siste bemanna dag før jul vert torsdag 21.desember. 2.januar er biblioteket ope til vanleg tid.