Jula 2018

Jula 2018

Aktuelt   

Du har tilgang til ubemanna bibliotek i heile jula.

Biblioteket er bemanna fram til og med 20.desember.

Opningstidene er: måndag 11-14, tysdag 10-18, onsdag 11-14, torsdag 10-18.

Dei som har skaffa seg tilgang til ubemanna bibliotek har tilgang alle dagar frå 8-22.

Kom innom i bemanna tid om du ønskjer tilgang, du og!