Koronatiltak fram til 18.januar

Koronatiltak fram til 18.januar

Aktuelt   

Fitjar folkebibliotek har innført følgande koronatiltak fram til 18.januar.

Biblioteket er ope som vanleg med desse opningstidene:

Måndag 12-15  Tysdag 12-18  Onsdag 12-15  Torsdag 12-18

5 personar

Fram til 18.01. kan det vera maksimalt 5 personar inne i biblioteket om gongen (inkl. personale). Ein familie vil telje som ein.

Hald minimum 2 meter avstand til både personale og besøkande. Alle som besøker biblioteket vert registrert i gjesteboka vår.

Vi oppmodar til korte besøk.

Arrangement

Alle arrangement vil verte avlyst fram til 18.januar.

Meirope

Meirope er vil vera ope som normalt alle dagar frå 07:00 til 22:00.

Bestill

Ting gjerne materiale på førehand. Enten på nett: https://stord.bib.no/cgi-bin/m2-fitjar

eller på telefon: 53458513 eller epost: biblioteket@fitjar.kommune.no