Mini-biblioteket

Mini-biblioteket er på plass på kaien på Larsen. Ta ei bok, sét tilbake ei bok!