tre monsterfigurer på rekke

Laurdagsbibliotek – monsterdag

Dato

Tid

Stad

Fitjar folkebibliotek

Me møter snille, tøffe og mindre tøffe monster, og lagar våre eigne.

Ope bibliotek frå kl.11-14.

Det blir lesestund for dei minste kl.12.

Formingsaktivitetar for barna med monster som tema.