Sommarlesfest

Dato

Tid

Stad

Fitjar kultur og idrettsbygg

Velkommen til Sommarlesfest for alle som har deltatt på sommarles.no!

I år er me så heldige å få besøk av Bjørn F. Rørvik på Sommarles-festen. Med han på reisa er Grisungen, Reven, Vaffelfisken, dei tre bukkane Bruse, to små riddarar, alle barna, Purriot, gåter, vitsar og meire til. Kven og kva som blir med på festen blir opp til deg å finne ut av. Kanskje me til og med får vite kva F-en i Bjørn F. Rørvik står for? Velkomne til Sommarles-fest på biblioteket!