Bruk biblioteket

Lånekortnasjonalt_laanekort

Alle barn i Fitjar kommune får lånekort i 1.klasse. Foreldre godkjenner dette via skulen. Elles kan alle få lånekort. Barn under 15 skal ha godkjenning frå foreldre. For å lage lånekort treng me om namn, adresse og fødselsdato, eventuelt telefonnummer og e-postadresse. Dei lånekorta som brukast no, kan brukast i bibliotek over heile landet, når du vert registrert med fullt personnummer.