PressReader

Gratis avis på nett!

På folkebiblioteka i Hordaland kan du no lese og ta med deg heim aviser og tidsskrifter frå meir enn 100 land på nettbrett, smarttelefon eller datamaskin.

PressReader gjev deg nye aviser og tidsskrift i komplett digital utgåve på biblioteka. Vel mellom 2350 aviser og 2000 tidsskrift frå meir enn 120 land på 60 ulike språk. Les dei i biblioteket eller last dei ned til din eigen eining og ta med deg heim.

No kan du òg laste ned aviser og tidsskrift i inntil 72 timar etter at du har vore logga på PressReader i biblioteket.

Du har også tilgang på Pressreader gjennom Mappa mi. Den finn du ved å logge deg inn på Bibliofil med lånenummer og pinkode. Bibliofil finnes også som app. 

Hjå PressReader finn de ei enkel brukarrettleiing på fleire språk:

http://blog.pressreader.com/use-pressreader/.

Her finn de òg nokre filmar med rettleiing for dei som forstår engelsk:

How to use PressReader