«Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland»

Arrangement

Dato / tid
05.02.2019, 11:00 - 12:00


Forfattar Harald Sætre held føredrag frå boka om ferjar som har vore viktig del av samferdsla i Hordaland.

Det handlar om dei gamle fjordabåtane og bilferjene som er tekne vare på her i fylket. I tillegg fortel han om andre  fartøy som har spelt ei viktig rolle i samferdsla i Hordaland.

Føredraget er på ca.  45 min og vil vere på Seniorsenteret.