Minibibliotek

Sommar er lesetid minibiblioteket heng på Larsen-kaien igjen.
Prinsippet som er som før: ta ei bok - og legg att ei bok. Slik vil det alltid vere noko lesestoff å finna i bokskapet.

Take a book! Leave a book!
Ta ei bok! Legg igjen ei bok!

Free Litle Library er ei slags rørsle eller organisasjon som oppmodar folk til å byggja og registrera små, gratis minibibliotek. – Prinsippet er at når du tek ei bok, så legg du ei igjen. Slik sirkulerer bøkene. Konseptet finst fleire stader i verda, og det er mange minibibliotek i USA. Men i Europa er det berre nokre få. No har Fitjar fått eit. Ta ei bok og legg gjerne ei tilbake. Då vil det vere noko nytt for alle som kjem og kikkar innom. Er det ei bok du særleg anbefaler, skriv ein liten kommentar på første sida i boka, så kan andre bli inspirert. God lesing!