To langbord med stoler rundt, lokalet til seniorsenteret

Utleige av seniorsenteret

Seniorsenteret held til i 2.etasje i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Fitjar folkebibliotek administrerer utleige av lokalet.

Representerer du eit lag/organisasjon kan du låne lokalet ved ulike høve vederlagsfritt, men må betale for dekketøy om du treng det.

Kulturelle lag og organisasjonarMed dekketøyUtan dekketøy
Arrangement på dagtid eller kveldstid (3 timar)Kr 200,-Kr 0,-
Arrangement heile dagenKr 300,-Kr 0,-

Ved privat leige gjeld følgande prisar:

Private arrangementMed dekketøyUtan dekketøy
Arrangement på dagtid eller kveldstid (3 timar)Kr 700,-Kr 500,-
Arrangement heile dagenKr 2 000,-Kr 1 500,-


Ved teknisk assistanse, anna enn med tilkalling av dagleg leiar til FKIB AS utanom ordinær arbeidstid – kr 400,- for oppmøte inntil 1 time.

Ved fast utleige på varighet av 6 månader eller meir kan det avtalast rabatt med leigetakar.

Bestilling av lokale

For bestilling ta kontakt med Fitjar folkebibliotek på telefon 53 45 85 13, eller e-post biblioteket@fitjar.kommune.no. Sjå ledige tider i kalenderen til Seniorsenteret (fitjarkommune.no)

Ordensreglar for Seniorsenteret

  • Lokalet skal forlatast i same stand som ved overtaking
  • Leigetarar pliktar å levera inn att nøklane til biblioteket
  • Leigetarar pliktar å låsa lokalet etter seg
  • Leigetakarar pliktar å setja seg inn i alle brukarmanualane tilhøyrande teknisk utstyr som oppvaskemaskin, kaffitraktar, vaffeljern, støvsugar, komplett audio/video-anlegg m/lerret.
  • Skade på dekkjetøy samt inventar, teknisk utstyr som oppvaskemaskin, kaffitraktar, vaffeljern, støvsugar, komplett audio/video-anlegg m/lerret skal dekkjast av leigetakar