Kvinne opnar gardinene, ser utover Trondheim

Familien Winther

Dette er første bok i serien om Winther-dynastiet. Handlinga finn stad i Trondheim på slutten av 1800-talet. Ei ny tid er i emning, med økonomiske nedgongstider, ein veksande arbeidarklasse og styrking av kvinnerettane. Store endringar som trugar både gamle tradisjonar og formuar.

Ein storslått og fortryllande roman!

Boktipset er skrive av Reidun

Kategorier: 
Boktips