Kva skjer?

Her finn du informasjon om kva som skjer på biblioteket vinteren 2019-2020

Johannes Heggland – hans liv og forfattarskap

I år er det 100 år sidan Johannes Heggland vart født. I den anledning vil lokalhistorikar Knut Rage fortelje om Hegglands liv og forfatterskap.

Tysdag 10.desember kl.11.00

Det starta med silda – presentasjon av Sunnhordland årbok 2019

Sunnhordland årbok tek for seg kva fiskeri har hatt å seia for utviklinga av industri og maritimt næringsliv i Sunnhordland frå 1900 og fram til i dag, med særleg vekt på silda. Boka er rikt illustrert, og inneheld mange fasinerande forteljingar som bygger på intervju av både kvinner og menn. Forfattaren av Sunnhordland årbok 2019, Johanne Øvstebø Tvedten, kjem til biblioteket og vil vise bilete og fortelje frå årboka.

Januar 2020