Nytt inngongsparti

Dei skal no lage nytt inngongsparti til biblioteket.

Inngang i byggeperioden

Opningstidene er som før, men de må nytte døra for meirope bibliotek.