lokalhistorie

Kva identitet har vi på Vestlandet? Webinar for lokalhistorieinteresserte

Landskapsbilde, hav, vindmøller, fjellterreng. Ein grusveg der to personar spring.

Kulturarven vår er grunnmuren i samfunnet. Gjennom kulturarven kan vi forklare samfunnet vårt og identiteten vi har. Kva identitet har du? Seksjonane for arkiv, bibliotekutvikling og kulturarv arrangerer webinar for lokalhistorieinteresserte. Årets webinar tematiserer korleis kulturminne, stadnamn og andre kjelder er med på å byggje den lokale identiteten vår. Webinaret blir vist på storskjerm på Kva identitet har vi på Vestlandet? Webinar for lokalhistorieinteresserte